Vejledninger

Sådan får du vist din post

 1. Vælg fanebladet Indbakke og arkiv.
 2. Vælg den mappe, som indeholder den post, du ønsker at få vist, ved at klikke på mappenavnet i oversigten over arkivmapper.
 3. Klik på den ønskede meddelelse.

Sådan får du vist post med hængelås

Hvis du ikke er logget på e-Boks med NemID, vil dokumenter fra det offentlige være låst og du kan ikke åbne dem. Dette skyldes et krav fra det offentlige om, at post kun må åbnes, hvis du er logget på med NemID.

Hvis du ikke er logget direkte på e-Boks men via eksempelvis en netbank og du her ikke har brugt dit nøglekort/nøgleviser, vil dokumenter fra det offentlige være låst. For at se alle dine dokumenter i e-Boks, skal du logge direkte på e-Boks med NemID.

Hvad betyder det, når jeg underskriver dokumenter digitalt

Når du underskriver et dokument digitalt ved hjælp af NemID, er det juridisk bindende og du er derfor forpligtet på samme måde, som hvis du underskriver et dokument med din fysiske underskrift.

Sådan får du installeret nyeste version af Adobe Reader

Følg linket og herefter vejledningen på skærmen for at hente og installere nyeste version af Adobe Reader. Hvis du har en tidligere version installeret, anbefales det, at du afinstallerer denne først.

Åbne, flytte, slette og omdøbe post

Når du har klikket på Indbakke og arkiv fanen får du vist din indbakke. I venstre side ser du mappetræet - en oversigt over system-, søge- og arkivmapper. Du ændrer visningen af post og dokumenter ved at klikke på ønsket søgning eller mappe, og du kan samme sted altid finde tilbage til indbakken.

Over post-/dokumentlisten finder du postfunktionerne. Herfra kan du slette, omdøbe og flytte post. Det er også her du kan skrive en ny post, du vil sende til en offentlig modtager, hvis du har tilmeldt dig offentlige myndigheder.

Åbne og læse post

 • Vælg mappen, som indeholder det dokument, du ønsker at læse fra mappetræet.
 • Klik på dokumentet du vil se.

Omdøbe post

 • Vælg fanebladet Indbakke og arkiv
 • Vælg mappen, som indeholder dokumentet, du ønsker at omdøbe
 • Marker den post, du ønsker at omdøbe
 • Vælg Omdøb under Flere dokumentfunktioner
 • Omdøb her posten og tryk på OK

Flytte post/dokumenter

Du kan flytte post eller dokumenter fra én mappe til en anden på to måder:

Enten

 • Vælg mappen, som indeholder den post/dokument du ønsker at flytte
 • Marker den eller de dokumenter du ønsker at flytte
 • Klik på knappen Flyt
 • Vælg i listen Placering, hvilken mappe du ønsker, dokumenterne flyttet til
 • Klik på OK for at gennemføre flytningen

Eller

 • Vælg mappen, som indeholder den post/dokumentet du ønsker at flytte
 • Marker den eller de dokumenter du ønsker at flytte
 • Hold musen nede mens du trækker dokumenterne til den mappe, du ønsker dem flyttet til
 • Slip dokumenterne for at gennemføre flytningen

Bemærk at du kan oprette en ny mappe i forbindelse med flytningen.

Slette post/dokumenter

Fra listen over dokumenter og bilag kan du slette dokumenter.

 • Vælg den mappe, som indeholder det eller de dokumenter, du ønsker at slette
 • Marker det eller de dokumenter, du ønsker at slette
 • Klik på Slet
 • Klik på OK for at bekræfte sletningen

Når du vælger at slette post, flyttes de valgte emner til papirkuven, hvorfra de slettes permanent efter 30 dage. Fortryder du at have slettet en bestemt meddelelse, skal du inden 30 dage flytte meddelelsen fra papirkurven til en anden mappe. Slettes post fra papirkurven, vil dette være permanent og posten vil ikke kunne genskabes.

Arkivering af post efter regler

Du kan oprette arkiveringsregler for din post, som forenkler administration og overblik af din indbakke. Regler kan oprettes, så de gælder for alle dokumenter eller for specifikke afsendere. F.eks. kan du vælge at arkivere al post fra en bestemt myndighed eller virksomhed ned i en specifik mappe.

Arkiveringsregler kan opsættes, så arkivering sker automatisk, når posten modtages, eller manuelt fra indbakken, når du klikker på Arkivér.

Automatisk:

 • Vælg fanebladet Indstillinger i øverste højre hjørne
 • Vælg menupunktet Regler i venstre side
 • Vælg hvilken type regel du vil oprette
  1. Opret generel regel
  2. Opret afsenderspecifik regel
  3. Hvis man vælger at oprette en generel regel, gælder regelen for alle afsendere.

Manuel:

 • Vælg fanebladet Indbakke og arkiv
 • Marker det eller de dokumenter, du ønsker at arkivere
 • Tryk Arkivér

Dokumenterne flyttes nu til den mappe arkiveringsreglen angiver.

Flytte post

Du kan flytte din post fra én mappe til en anden på to måder.

Enten

 1. Vælg fanebladet Indbakke og arkiv
 2. Vælg mappen, som indeholder den post du ønsker at flytte
 3. Marker den post du ønsker at flytte
 4. Tryk på knappen Flyt
 5. Vælg i listen Placering, hvilken mappe du ønsker, posten skal flyttes til
 6. Tryk på OK for at flytte din post

Eller

 1. Vælg fanen Indbakke og arkiv
 2. Vælg mappen, som indeholder den post du ønsker at flytte
 3. Marker den post du ønsker at flytte
 4. Hold musen nede mens du trækker posten til den placering, du ønsker posten skal flyttes til
 5. Slip posten

Omdøbe post

 1. Vælg fanebladet Indbakke og arkiv
 2. Vælg mappen, som indeholder den post, du ønsker at omdøbe
 3. Marker den post, du ønsker at omdøbe
 4. Vælg Omdøb under Flere funktioner
 5. Omdøb her posten og tryk på OK

Slette post

Fra listen over dokumenter og bilag kan du slette dokumenter.

 1. Vælg fanebladet Indbakke.
 2. Vælg den mappe, som indeholder det eller de dokumenter, du ønsker at slette
 3. Marker det deller de dokumenter, du ønsker at slette
 4. Tryk på knappen Slet
 5. Tryk på knappen OK for at bekræfte sletningen

Dokumenterne vil blive flyttet til din papirkurv. Herfra vil de automatisk blive slettet indenfor 30 dage.

Når først et dokument er slettet fra papirkurven, kan det ikke genskabes.

Du kan altid genskabe din post indenfor de 30 dage ved at gå til papirkurven og flytte dem over til den ønskede mappe.

Oprette og vedligeholde mapper

Egne mapper

Man kan oprette egne mapper og anvende disse til arkivering af modtaget post og dokumenter man har importeret. Anvendelsen af mapper kan hjælpe med til at organisere din post, og her kan du med fordel oprette egne mapper.

Der kan oprettes et vilkårligt antal mapper og der kan oprettes hierarkier af mapper og dermed kan man opbygge præcis den struktur der passer til organisationen. Mapperne anvendes i forbindelse med arkiveringsregler. Man kan således tilrettelægge modtagelse og automatisk fordeling via mappestruktur og regler.

Adgangen til mapperne kan begrænses. Opsætningen af mappeadgange er betinget af hvilken overordnet opsætning man har valgt - Standard eller Udvidet - og dermed hvilke roller der kan tildeles den enkelte bruger.

Oprettelse og administration af mapper

Under fanebladet Indbakke og arkiv finder du mappefunktionerne samlet i menubjælken over mappehierarkiet. Hold markøren over Flere mappefunktioner så kan du se mappefunktionerne i menuen:

 • Opret ny mappe/undermappe:
 • Som en del af oprettelsen vælges hvor i hierarkiet mappen skal oprettes.
 • Flyt en mappe:
 • Flyt en mappe til en anden placering i mappehierarkiet.
 • Slet en mappe:
 • Slet en mappe. Mappen (eller undermapper) må ikke indeholde dokumenter.
 • Omdøb en mappe:
 • Her kan du selv navngive mappen
 • Kopier en mappestruktur:
 • Kopier hierarki af undermapper uden indhold til en anden mappe.

Opret en mappe

 • Vælg Opret ny mappe/undermappe under Flere mappefunktioner
 • Indtast et navn på mappen i feltet Navn
 • Vælg i listen Placer mappen under hvor mappen skal placeres, hvis denne skal være undermappe til en eksisterende
 • Klik på OK

Flyt en mappe

 • Vælg Flyt en mappe under Flere mappefunktioner
 • Vælg i liste Mappe den mappe, som du ønsker at flytte
 • Vælg i listen Placering, hvor du ønsker mappen skal flyttes hen
 • Klik på OK

Slet en mappe

 • Vælg Slet en mappe under Flere mappefunktioner
 • Vælg i listen Mappe hvilken mappe, som skal slettes
 • Klik på OK

Omdøb en mappe

 • Vælg Omdøb en mappe under Flere mappefunktioner
 • Vælg i listen Mappe den mappe, som du ønsker at omdøbe
 • Indtast et nyt navn til mappen i feltet Nyt mappenavn
 • Klik på OK

Bemærk, at den valgte mappe kan kun slettes, hvis mappen og eventuelle undermapper ikke indeholder post.

Slet mappe

 • Vælg fanebladet Indbakke og arkiv
 • Vælg Slet en mappe under Flere mappefunktioner
 • Vælg i listen Mappe hvilken mappe, som skal slettes
 • Tryk på knappen OK

Bemærk, at den valgte mappe kan kun slettes, hvis den og eventuelle undermapper ikke indeholder post.

Flyt mappe

 1. Vælg fanebladet Indbakke og arkiv.
 2. Vælg Flyt en mappe under Flere mappefunktioner
 3. Vælg i listen Mappe den mappe, som du ønsker at flytte
 4. Vælg i listen Placering, hvor du ønsker, mappen skal flyttes hen
 5. Tryk på knappen OK

Kopier mappestruktur

Med Kopier en mappestruktur kan du på en enkel måde kopiere en allerede oprettet mappestruktur.

 1. Vælg fanebladet Indbakke og arkiv
 2. Vælg Kopier en mappestruktur under Flere mappefunktioner
 3. Vælg i listen Kopier strukturen fra mappe den mappe, hvor du vil kopiere strukturen af undermapper fra
 4. Vælg i listen Kopier strukturen til hvor du vil kopiere strukturen til
 5. Klik på OK

Omdøb mappe

 • Vælg fanebladet Indbakke og arkiv
 • Vælg Omdøb en mappe under Flere mappefunktioner
 • Vælg i listen Mappe den mappe, som du ønsker at omdøbe
 • Indtast et nyt navn til mappen i feltet Nyt mappenavn
 • Tryk på OK

Om tilmelding af post fra afsendere

Tilmelding er din registrering af at du ønsker at modtage post fra en given afsender. Det kan være en virksomhed eller en offentlig myndighed. Fra 1. november 2013 er det obligatorisk for virksomheder at modtage al offentlig post digitalt.

Du kan også automatisk blive tilmeldt modtagelse af post fra en afsender. Er du f.eks kunde i et forsikringsselskab, kan du blive oprettet som digital postmodtager af forsikringsselskabet.

Når du tilmelder dig en afsender, får afsenderen automatisk besked og begynder dermed at sende post digitalt til din virksomhed.

Automatisk tilmelding af offentlige afsendere

Det er som udgangspunkt dig der vælger at tilmelde dig modtagelse af post fra en given afsender. Folketinget vedtog i juni 2012 Lov om offentlig digital post, der gør det obligatorisk for borgere og virksomheder at kunne modtage post fra det offentlige digitalt. Overgangen til digital post bliver den 1. november 2013 for alle virksomheder i Danmark, og for borgerne kommer overgangen til at ske den 1. november 2014.

Det betyder at din virksomhed automatisk bliver tilmeldt alle offentlige myndigheder, og du skal dermed sikre at du får etableret rutiner omkring gennemgang, fordeling etc. af den post der fra 1. november vil blive sendt digitalt. Det er ikke bare kvitteringer og forskellig information der sendes digitalt fremover, afgørende dokumenter der kræver handling fra virksomhedens side vil også blive sendt digitalt. Du kan læse mere om gode råd i forbindelse med øget anvendelse af post sendt digitalt, implementering af rutiner i den enkelte virksomhed, mv. på Erhvervsstyrelsens hjemmeside .

Framelding af post fra en afsender

Du kan framelde modtagelse af post fra en afsender - enten alt fra afsenderen, eller en eller flere specifikke slags post. Du skal være opmærksom på, at noget post kan være obligatorisk fx lønsedler, som ikke kan afmeldes.

 • Vælg fanebladet Tilmeldinger
 • Klik på Frameld ud for den afsender, du ikke ønsker digital post fra
 • Marker alle eller kun de typer af post, du ikke ønsker at modtage digitalt
 • Klik på OK for at bekræfte frameldingen.

Bemærk! Der kan være afsendere som kræver at framelding sker via afsenderen og ikke her på siden. Det vil du få besked på når du forsøger at framelde dig afsenderen og du må herefter kontakte afsenderen for at få oplyst hvordan framelding skal ske.

Framelding af offentlige myndigheder

Folketinget vedtog i juni 2012 Lov om offentlig digital post, der gør det obligatorisk for borgere og virksomheder at kunne modtage post fra det offentlige digitalt. Overgangen til Digital Post bliver den 1. november 2013 for alle virksomheder i Danmark, og for borgerne kommer overgangen til at ske den 1. november 2014. Dette betyder at du ikke kan framelde offentlige myndigheder efter den dato, og at du er forpligtet til at kunne modtage post digitalt fra det offentlige. Der er dog regler for generel fritagelse fra modtagelse af Digital Post.

Få besked ved ny post

For at sikre at den post, virksomheden modtager også bliver læst, sender vi en besked på e-mail, når der er ny post.

Muligheder og opsætning er bestemt af, om din virksomhed benytter standard funktionalitet eller udvidet funktionalitet.

Under standard funktionalitet sendes der altid besked, når der kommer ny post. Besked om ny post sendes til den eller de e-mailadresser, der er angivet under Indstillinger/Min profil. Der kan angives op til to e-mailadresser.

Hvis din virksomhed har valgt at benytte udvidet funktionalitet, er det muligt at knytte advisering til den enkelte mappe. Det er således muligt at definere to e-mailadresser, for den enkelte mappe og adviseringen kan således kombineres med fordeling og arkiveringsregler.

Virksomheden kan opsætte et detaljeret system for hvem, der får besked om ny post ved at opsætte regler, der automatisk kan flytte post til bestemte mapper. Skal én person have besked om ny post fra fx et forsikringsselskab og en anden om ny post fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, er det nu muligt.

Afmeld besked ved ny post

Opsætning af besked om ny post er bestemt af, om din virksomhed benytter standard funktionalitet eller udvidet funktionalitet.

Standard funktionalitet:

Det er muligt at afmelde besked ved ny post for udvalgte typer af post. Det gør det muligt for jer kun at modtage besked om det I finder relevant.

Sådan gør du:

 • Gå til Indstillinger
 • Vælg Besked ved ny post
 • Klik på Afmeld besked om specifik post
 • Fremsøg den afsender, du vil afmelde besked ved ny post fra
 • I oversigten over meddelelsestyper, fjern markeringen for de typer du ikke ønsker at blive adviseret om.
 • Klik Ok

Udvidet funktionalitet:

Afmelding af besked om ny post, når man anvender udvidet funktionalitet sker ved at redigere indstillinger for den enkelte mapper og fjerne eventuelle e-mailadresser, der er konfigureret til at modtage besked om ny post i mappen. Besked om ny post er således knyttet til mappen og ikke til afsenderen. Hvis man ikke ønsker at modtage besked om specifik post, må man oprette en mappe til denne og definere en arkiveringsregel, der flytter posten til mappen og undlade at opsætte besked om ny post.

Sådan gemmer du egne dokumenter

I dit arkiv har du et sikkert sted at opbevare dine egne dokumenter i mapper, du selv vælger. Ægtheden af disse dokumenter, vil svare til en fotokopi. De fleste steder vil man acceptere en fotokopi, men det kan ikke udelukkes, at der nogle steder kræves fremvisning af de originale dokumenter med segl osv., f.eks. dokumenter som skøder mv. til tinglysning.

 1. Vælg fanebladet Indbakke og arkiv
 2. Vælg den mappe hvor dokumentet eller dokumenterne skal placeres
 3. Vælg Anbring egne filer i mappen under Flere funktioner
 4. Væld de filer, du vil uploade
 5. Tryk OK

Der følger gratis 50 MB egen plads i e-Boks.

Sådan giver du andre adgang til din post

Du kan give en anden bruger adgang til din post. Dette kan især være praktisk, hvis der f.eks. er én i husstanden, som varetager betaling af regninger og lign. Vedkommende vil da kunne nøjes med kun at logge på én gang, for at se sin egen og f.eks. ægtefællens indbakke.

 1. Vælg fanebladet Indstillinger
 2. Vælg menupunktet Giv andre adgang
 3. Tryk på knappen Ny adgang
 4. Angiv følgende under 1. Profiloplysninger og tryk herefter på knappen Næste
  1. Har du ikke angivet et navn under indstillinger, skal du gøre dette på første trin, da navnet vil blive brugt til at identificere dig overfor den bruger du giver adgang til
 5. Angiv følgende under 2. Opret bruger og tryk herefter på knappen Næste
  1. Angiv et navn adgangen skal hedde (eventuelt navnet på den bruger du giver adgang til)
  2. Angiv som identifikation cpr-nr. på den bruger du ønsker at give adgang til
  3. Som ekstra sikkerhed, hvis du f.eks. taster et forkert cpr-nr., skal du angive et kodeord, som den bruger du giver adgang til skal indtaste første gang adgangen tages i brug (husk selv at formidle dette kodeord)
 6. Angiv følgende under 3. Tildel rettigheder og tryk herefter på knappen Næste
  1. Vælg de rettigheder du ønsker brugeren skal have og eventuelt hvilke mapper der skal være adgang til

Adgang vil nu være oprettet og kan tages i brug med det samme. Brugeren, du har givet adgang, skal blot logge på og fra forsiden vælge at aktivere din adgang. Dette sker med den adgangskode du har angivet.

Om sikkerheden i e-Boks

I e-Boks er din post beskyttet med en række forskellige komponenter og procedurer, der gør det sikkert for dig at bruge løsningen.

Alle adgangsmekanismer benytter cpr-nr. eller cvr-nr. som identifikation. Det samme gør de afsendere, der sender post til dig. Cpr-nr. og cvr-nr. benyttes alene til at logge ind, og til i samarbejde med de tilmeldte afsendere at levere post til dig.

e-Boks anvender et godkendt sikkerhedscertifikat, som er integreret i de fleste browsere.

Data som bliver sendt til og fra e-Boks krypteres, så andre ikke kan se data. Den sikre forbindelse opnås ved brug af sikkerhedsprotokollen SSL (Secure Socket Layer), som findes indbygget i alle moderne browsere.

Post i e-Boks opbevares hos KMD, og der er kun ganske få medarbejdere i KMD, der er specielt autoriseret til at vedligeholde, rette og teste de pågældende IT-systemer.

Sådan afmelder du e-Boks

Hvis du ikke længere ønsker at modtage post i e-Boks, kan du afmelde dig e-Boks. Der er dog visse begrænsninger i forbindelse med en eventuel afmelding.

Afmeldelse af e-Boks

Afmeldelse af e-Boks og dermed modtagelse af post fra private afsendere som banker, forsikringsselskaber etc. kan du foretage under Menu

 • Vælg Menu i øverste højre hjørne og tryk herefter på Indstillinger
 • Vælg Afmeld e-Boks
 • Klik på Bekræft

Afmelding kan først foretages efter at du har slettet al post fra e-Boks. Husk også at slette posten fra papirkurven.

Bemærk, at der er pengeinstitutter og andre afsendere, som kræver, at du bruger e-Boks som en del af en aftale du har med afsenderen. Henvendelser vedrørende dette skal ske til den pågældende afsender.

Afmelding af Digital Post

Folketinget vedtog i juni 2012 Lov om offentlig digital post, der gør det obligatorisk for borgere og virksomheder at kunne modtage post fra offentlige myndigheder digitalt. Overgangen til Digital Post skete den 1. november 2013 for alle i Danmark med CVR-nummer. For borgere sker overgangen 1. november 2014. Dette betyder, at man efter denne dato ikke kan afmelde sig Digital Post. Du er forpligtet til at kunne modtage Digital Post fra det offentlige.

Der findes en mulighed for generel fritagelse fra Digital Post. Hvis du til trods for hjælp og vejledning ikke kan benytte digital post, kan du blive fritaget ved at møde op personligt på borgerservice i den kommune, du bor i. Hvis du lever op til de opstillede kriterier for fritagelse og ønsker at blive fritaget, skal du afgive en erklæring om dette på borgerservice. I tilfælde af, at du ikke selv kan møde op på borgerservice, vil det være muligt for en anden person, fx en pårørende, at afgive erklæringen for dig.